...
Thuyền Xa Bến Đỗ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Tình Yêu Ta Trao Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Đêm Nhớ Người Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
...
Đừng Nhắc Chuyện Lòng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Tình Anh Vũ Hoàng
...
Tuyệt Tình Vũ Hoàng
...
...
Tôi Vẫn Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Vẫn Mong Mình Có Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Thiên Đường Tình Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Tình Lỡ Vũ Hoàng