Trọng Hiếu - Hoàng Hoa
Am I Clear? Tóc Tiên - Trọng Hiếu
20 Phút Trọng Hiếu - Nimbia
Yêu Là Trọng Hiếu
Vì Anh Là Vậy Trọng Hiếu
GReen GRoove Trọng Hiếu
Peter Pan Trọng Hiếu
Vẽ Thế Giới Trọng Hiếu
Loài Hoa Không Vỡ Hạnh Nguyên - Hoàng Hoa