Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
Tết Miền Tây Đăng Nguyên
Tết Miền Tây Tốp ca - Đăng Nguyên
Em cứ đi đi Đăng Nguyên
Hai chuyến tàu đêm Hồng Phượng - Đăng Nguyên
Thiệp hồng anh viết tên em Hồng Phượng - Đăng Nguyên
LK Gió Bấc - Lý Con Sáo Bạc Liêu Hồng Phượng - Đăng Nguyên