Nguyễn Đình Vũ

Điều Gì Làm Anh Yêu Em Nguyễn Đình Vũ
Cô Bé Ấy Tên Là Mưa Nguyễn Đình Vũ
Khi Anh Phải Khóc Nguyễn Đình Vũ
Oh La La Nhóm Nhiệt Đới - Nguyễn Đình Vũ