Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy

Tự Tâm (Cover) Nguyễn Đình Vũ
Trăng Mờ (Cover) Nguyễn Đình Vũ
Trái Tim Anh Sai Nguyễn Đình Vũ
Thu Phục Nhân Tâm Nguyễn Đình Vũ
Thích Thì Đến (Cover) Nguyễn Đình Vũ
Thằng Hề Nó Yêu Nguyễn Đình Vũ - DC Tâm
Tha Thứ Cho Anh Em Nhé Nguyễn Đình Vũ
Simple Love (Cover) Nguyễn Đình Vũ
Sai Cách Yêu (Cover) Nguyễn Đình Vũ