Sơn Hạ - Tuyết Vân Hà - Đan Chi
Vì Trong Nghịch Cảnh Huy Thái - Tuyết Vân Hà
Liên Khúc 3 Nhiều ca sĩ
Đêm Tạ Từ Sơn Hạ - Tuấn Khương
Xuân Xa Xứ Thanh Vinh - Sơn Hạ
Tết Việt Nam Sơn Hạ - Đỗ Minh Quân
Mùa Xuân Không Có Mẹ Sơn Hạ - Tuấn Khương
Căn Nhà Màu Tím Lương Gia Huy - Tuyết Vân Hà
Liên Khúc Xuân Tuyết Vân Hà
Hoa Trinh Nữ Tuyết Vân Hà
Hàn Mặc Tử Tuyết Vân Hà
Chuyện Hợp Tan Tuyết Vân Hà - Đan Chi