Giáng Tiên

Mùa Xuân Cưới Em Trường Sơn - Giáng Tiên
Nói Với Người Tình Giáng Tiên - Lâm Bảo Phi
Mưa Bụi Trường Sơn - Giáng Tiên
Nhớ Về Em Chế Thiện - Giáng Tiên
Hai Lối Mộng Giáng Tiên
Đừng Nói Xa Nhau Chế Kha - Giáng Tiên
Con Đường Mang Tên Em Lương Gia Huy - Giáng Tiên
Về Quê Em Lâm Quang Long - Giáng Tiên
Ru Con Thuyền Mộng Hồ Quang Lộc - Giáng Tiên
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Xin trả cho em Lâm Quang Long - Giáng Tiên