Mr A - Cường Seven
Oscar Cường Seven
Championz Cường Seven - Mr.a
Put Your Hands Up Cường Seven
Đêm (Beat) Cường Seven
Là Em Đó (Beat) Mr A - Văn Mai Hương
Phiêu Du (Beat) Cường Seven - Mr.a
Phiêu Du Beat Cường Seven
Phiêu Du Cường Seven
Đêm Cường Seven
Là Em Đó Mr A - Văn Mai Hương
Đế Vương

Đình Dũng

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06