K-ICM

Hoa Không Hương Văn Mai Hương - K-ICM
Chân Mây (Live Performance) Phương Thanh - K-ICM
Chân Mây Phương Thanh - K-ICM
Du Hành Vào Tâm Trí K-ICM - Gigi Hương Giang
Chơi Vơi Trung Quân - K-ICM
Chim Quý Trong Lồng (Piano Ver.) Văn Mai Hương - K-ICM
Chim Quý Trong Lồng Văn Mai Hương - K-ICM
Túy Họa Xesi - K-ICM
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ