CM1X - Roki - Zuken

Don't Kill My Vibe Nhiều ca sĩ
VNA Nhiều ca sĩ
Để Em Sống CM1X - Pháo
Crazy Bout U Nhiều ca sĩ
Con Đường Cuối Nhiều ca sĩ
Xích Lại Gần Em Nhiều ca sĩ
Hông Mua Đồ Nữa CM1X - Đinh Trang
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Hungarian sonata

Nhạc không lời

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

06
Why Not Me?

Enrique Iglesias

08
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

05
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

06