Phước Lộc - Hương Ly

Khúc Ca Chào Xuân Phước Lộc
Cõi Nhớ Phước Lộc
Chỉ Cần Em Bình An Khánh Phương - Hương Ly
Chắp Vá Hương Ly
Thế Thái Hương Ly
Tình Bơ Vơ Phước Lộc
LK Nghèo 2 Nhiều ca sĩ