Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Về Quê Thăm Mẹ Đoàn Minh - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
LK Chúc Xuân Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Thoáng Giấc Mơ Qua Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Ghen Chồng Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chuyện Tình Nơi Làng Quê Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Cà Phê Miệt Vườn Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Bậu Đi Lấy Chồng Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Bài Thánh Ca Buồn Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Tình Yêu Hoa Bướm Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Nếu Chúng Mình Cách Trở Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Ngày Xuân Tái Ngộ Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mùa Xuân Quê Nhà Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Bóng Nhỏ Giáo Đường Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng