Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Hương Tóc Mạ Non Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Lý trăng soi Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Phương Xa Nhớ Mẹ Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chuyện Ba Người Nhiều ca sĩ
Từ Độ Em Đi Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân
Lk Chúc Xuân Nhiều ca sĩ
Phương Xa Nhớ Mẹ (New Ver.) Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Cát bụi cuộc đời Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân
LK Tuổi Học Trò Nhiều ca sĩ
LK Mưa Nửa Đêm Nhiều ca sĩ
Chơi Vơi Phượng Buồn Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đừng Buồn Nghe Em Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Xin Em Hiểu Lòng Anh Huỳnh Nguyễn Công Bằng