Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Xa Rồi Ngày Xưa (Gửi Vào Kỷ Niệm 2) Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Thua Một Người Dưng . Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Nhật Kí Đời Tôi Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Khúc Giao Thừa Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Gia Đình Tôi Nhiều ca sĩ
Đón Xuân Viễn Xứ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đố Tình Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Cát Bụi Cuộc Đời Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mùa Xuân Ơi. Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Xuân Thắm . Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Xuân đẹp làm sao Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Tâm sự ngày xuân Huỳnh Nguyễn Công Bằng