Only C - Lou Hoàng

Take Off (Reggeaton Version) Hoàng Rapper - Only C
Một Mình Có Buồn Không Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng
Tắt Đèn Only C - Isaac
Bước Trên Ngàn Mây Only C - Avatar Boys
Tiếng Yêu Đầu Only C - Avatar Boys
Ngày Em Đi Only C - Lou Hoàng
Giá Như Anh Lặng Im Only C - Lou Hoàng