Đào Anh Thư

Phút cuối Lâm Nhất Duy - Đào Anh Thư
Phận tơ tằm Đào Anh Thư
Nụ hôn xa vắng Đào Anh Thư
Vọng cổ buồn Đào Anh Thư
Nuốt lệ vào tim Đào Anh Thư