Dương Chấn Huy

Hờn trách con đò Dương Chấn Huy
Gọi đò Dương Chấn Huy
Em có hiểu lòng anh Dương Chấn Huy
Đêm trăng tình yêu Dương Chấn Huy
Anh chàng đẹp trai Dương Chấn Huy