...
...
Ngưu Lan Chức Nữ Đào Phi Dương - Việt Trinh
...
Như Một Cơn Mê Trung Hậu - Đào Phi Dương
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Thùy Trang - Đào Phi Dương
...
Ba Đứa Bạn Nghèo Nhiều ca sĩ
...
Điệp Khúc Tình Yêu Hồng Hạnh - Đào Phi Dương
...
...
Lá Thư Đô Thị Đào Phi Dương
...
Hồi Tưởng Đào Phi Dương
...
Chuyện hợp tan Đào Phi Dương
...
Tiền Nhiều ca sĩ
...
Ba thằng bạn nghèo Nhiều ca sĩ
...
Lời đắng cho cuộc tình Đào Phi Dương
...
Đoản Ca Xuân Đào Phi Dương
...
Tình đẹp như mơ Quách Tuấn Du - Đào Phi Dương