Sầu Tím Thiệp Hồng
Thùy Trang - Đào Phi Dương
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Đường Tình Đôi Ngả

Thùy Trang - Fony Trung

Không Giờ Rồi

Thùy Trang - Fony Trung

Em Là Hoa Sen Trắng

Thùy Trang - Thi Phượng

Màu Hoa Tan Vỡ

Hiền Trang - Đào Phi Dương