Bảng xếp hạng Việt Nam
Chị Mẹ (Theme Song From ''Gặp Lại Chị Bầu")
Diệu Nhi - Anh Tú Atus
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Ai Cùng Em Phúc Hoàng
Em Là Thiên Thần Leslie - Nancy
Bờ Vai Anh Là Cõi Niết Bàn Hiền Thục - HamLet Trương
Dáng Xinh Bùi Công Nam
Cơn Mưa Rào Văn Mai Hương - Negav
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Say Em Đắm Yêu Phạm Đình Thái Ngân
ĐÔI TA LÀ GÌ Jayden - O.lew
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

04
Đại Minh Tinh

Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền

06
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

06
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

07
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

08