Đinh Quốc Cường

Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Đinh Quốc Cường
Miền Tây Quê Tôi Đinh Quốc Cường
Đường Về Quê Hương Đinh Quốc Cường
Chiều Mưa Xứ Dừa Đinh Quốc Cường
Ngày Xuân Còn Mãi Đinh Quốc Cường
Cánh Thiệp Đầu Xuân Đinh Quốc Cường
Sao Lòng Còn Thương Đinh Quốc Cường
Thua Một Người Dưng Đinh Quốc Cường
Nhật Ký Đời Tôi Đinh Quốc Cường - Cao Hoài Đông
Lạy Phật Quan Âm Đinh Quốc Cường
Cõi Nhớ Đinh Quốc Cường
Thương Về Trà Vinh Đinh Quốc Cường
Sầu Đâu Quê Ngoại Đinh Quốc Cường
Gõ Cửa Trái Tim Đinh Quốc Cường
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Đinh Quốc Cường