VŨ HẢI - Duy Thanh

Bỏ Mặc Dòng Sông Duy Thanh - Phi Bằng
Hoa Panse VŨ HẢI
Tương Tư Nàng Ca Sĩ Trang Anh Thơ - VŨ HẢI
Tình nghèo có nhau VŨ HẢI - Mai Phương Thảo
Phải duyên hay nợ Kim Sa - VŨ HẢI
Người ngoài phố VŨ HẢI - Duy Thanh