JC Hưng - Kelvin Khánh
Không Một Ai JC Hưng - Freaky
Bên Anh Đêm Nay Binz - JC Hưng
Sau Mỗi Đêm Dài Binz - JC Hưng
Anh Là Phi Công Andree - JC Hưng
Thương Hại Hoàng Rapper - JC Hưng
01I JC Hưng - Freaky
A.L.P.C. Andree Right Hand - JC Hưng
A.L.P.C (ANH LÀ PHI CÔNG) Andree Right Hand - JC Hưng
Em Bảo Thạch - Kelvin Khánh
Yêu Người Lạ Nguyễn Hoàng Tuấn - Kelvin Khánh
Ghì Chặt Tay Anh Kelvin Khánh - Đinh Tùng Huy
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

01
Hungarian sonata

Nhạc không lời

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Lại Down

KIXX - DYOR

06