Cao Hoài Đông
Chiều sân ga Cao Hoài Đông
Sầu Lẻ Bóng 2 Đinh Quốc Cường - Cao Hoài Đông
Tình Nghèo Có Nhau Lâm Thi - Cao Hoài Đông
Gửi Vào Kỷ Niệm Dạ Lý Hương - Cao Hoài Đông
Trách Ai Vô Tình Cao Hoài Đông
Yêu một mình Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Em gái miền Tây Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Cõi nhớ Cao Hoài Đông