Ricky Star - Otis

sao anh chưa về nhà Ricky Star - Amee
Nghỉ Đón Tết?! Nhiều ca sĩ
Thánh Gióng Ricky Star
Thương Thầm Beat Ricky Star - Nguyễn Khoa
Thương Thầm Ricky Star - Nguyễn Khoa
Vì Anh Là Gu Chị Phạm Quỳnh Anh - Ricky Star
Không Yêu Ai Và Cứ Ế Ricky Star - Shin Hồng Vịnh
What's Your Name ? Nhiều ca sĩ