Dilan Vũ - Thanh Rosa

Ai Sẽ Thương Ai Sau Này Beat Dilan Vũ - W.E Danh Phạm
Ai Sẽ Thương Ai Sau Này Dilan Vũ - W.E Danh Phạm
Bao Giờ Mới Gặp Anh Beat Quỳnh Mint - Dilan Vũ
Anh Bỏ Em Đi Rồi Beat Dilan Vũ - Thanh Rosa
Bao Giờ Mới Gặp Anh Quỳnh Mint - Dilan Vũ
Anh Lo Cho Em Dilan Vũ
Nặng Gánh Lo Âu Tây Giang - Dilan Vũ
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05