Shin Hồng Vịnh

Đã Đến Lúc Shin Hồng Vịnh
Phía Sau Anh Là Em Shin Hồng Vịnh
Chúng Ta Ngày Ấy (Korean Version) Shin Hồng Vịnh - Kim Han Sol
Không Yêu Ai Và Cứ Ế Ricky Star - Shin Hồng Vịnh
Không Giữ Được Anh Shin Hồng Vịnh
Be The Man Shin Hồng Vịnh
Bạn Đến Từ Đâu Shin Hồng Vịnh
Chúng Ta Ngày Ấy Shin Hồng Vịnh - Kim Han Sol