Phương Nam - Khánh Đơn
Chiếc Lá Bay Khánh Đơn
Phía Sau Một Cô Gái (Cover) Phương Nam - Tấn Văn MDP