Andree - JC Hưng
Đến Khi Nào Yanbi - JC Hưng
Ai cũng cần có Tết Nhiều Ca Sĩ - JC Hưng
Phút giáng sinh Phúc Bồ - JC Hưng
Chảnh LK - Andree
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Hungarian sonata

Nhạc không lời

04
Lại Down

KIXX - DYOR

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

05
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

06