Đàm Vĩnh Hưng - Ricky Star
LẤY CHỒNG LÀ RAPPER Ricky Star - Xesi
Hạnh Phúc Mong Manh Đàm Vĩnh Hưng
Bởi Thế Ta Yêu Nhau Đàm Vĩnh Hưng
Như Đã Yêu Người Đàm Vĩnh Hưng
Một Đời Lang Thang Đàm Vĩnh Hưng
Ngày Xa Em Đàm Vĩnh Hưng
Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Đàm Vĩnh Hưng - Hồng Ngọc
Xuân Xa Mẹ Đàm Vĩnh Hưng
NẾU CÓ IU Ricky Star
Khỏi Phải Makeup (Happy Version) Bùi Công Nam - Ricky Star
Hãy Đàn Lên Đàm Vĩnh Hưng - Song Tú
Khỏi Phải Makeup Bùi Công Nam - Ricky Star