Kim Ny Ngọc - Đinh Vũ Duy

Mãi Mãi Một Tình Yêu (Remix) Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc
Dường như beat Kim Ny Ngọc
Rối Bời Kim Ny Ngọc
Giá chưa từng yêu nhau Đinh Kiến Phong - Kim Ny Ngọc
Phố Hoa (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc