Mr T - Sambi
Over And Over Again Nhiều ca sĩ
Tìm Về Yanbi - Mr T
K Jay Tee - Mr T
Một Ngày Em Sẽ Nhiều ca sĩ
Bố đang nấu cơm

Dalink Studio

01
Đại Minh Tinh

Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền

03
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03