Thạch Thảo

Đừng Nhắc Chuyện Lòng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tôi Vẫn Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Vẫn Mong Mình Có Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Thiên Đường Tình Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ta Đã Lạc Mất Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Phượng Buồn Lối Xưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Giàu Nghèo Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Biết Nói Gì Đây Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Nỗi Buồn Gác Trọ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Xót Xa Mình Ên Thạch Thảo
Tình Mãi Trao Anh Thạch Thảo
Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đa Nghi Như Vợ Tui Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ghen Tuông Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng