Chu Bin

Những Lời Dối Gian Khưu Huy Vũ - Chu Bin
Tình Đơn Phương (Remix) Khưu Huy Vũ - Chu Bin
Đừng Hứa Với Anh Nhật Đăng - Chu Bin
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05