Trương Khải Minh - Trần Gia Lương

Người Mới Tốt Hơn Anh Trương Khải Minh
Yêu Em Không Lối Thoát Trương Khải Minh
Có Phải Em Hết Yêu Anh Trương Khải Minh
Anh Thấy Mình Nhớ Em Trương Khải Minh
Chia Hai Ngã Đường (New Ver.) Trương Khải Minh - Lik Kay
Sự Thật Mất Lòng Trương Khải Minh
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05