Droppy - Kiều Trinh

UFC 420 Nhiều ca sĩ
VNA Nhiều ca sĩ
ANH EM Droppy - Hổ.
LO ÂU Droppy - Hổ.
Bye Bye Best Friend Droppy - UMIE
Last Chance Droppy - UMIE
Last Chance Beat Droppy - UMIE
Imess Droppy
Badboy Droppy
Bạn Thân Ơi Wxrdie - Droppy
Thấm thía

Tống Gia Vỹ

02
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03