Thùy Dương

Tuổi Học Trò Thùy Dương
Buồn Thùy Dương
Xuân Sau Con Sẽ Về Beat Thùy Dương - Tuấn Khương
Mẹ Ơi Mai Con Về Thùy Dương - Dương Nghi Đình
Sơn Nữ Ca Thùy Dương
Dòng Sông Quê Em Thùy Dương - Vũ Thanh