Bích Thảo

Đêm Mưa Nhớ Mẹ Bích Thảo - Dương Hồng Loan
Tình đời Mai Tuấn - Bích Thảo
Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng Quốc Đại - Bích Thảo
Chuyện Tình Quê Nguyên Vũ - Bích Thảo
Miệt Vườn Quê Em Bích Thảo - Chí Tài
Dù Anh Nghèo Mai Tuấn - Bích Thảo
Nhạt nắng Quốc Đại - Bích Thảo
Trai tài gái sắc Hoài Linh - Bích Thảo
Chuyến đò không em Bích Thảo - Anh Vũ