Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy

Lk Ngày Xưa Anh Nói - Bội Bạc Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Lk Cho Vừa Lòng Em - Ngày Buồn Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Hoa Trinh Nữ Mỹ Hạnh Bolero
Chiều Cuối Tuần Mỹ Hạnh Bolero
Hoa Tím Người Xưa Mỹ Hạnh Bolero
Trộm Nhìn Nhau Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Lk Thuyền Xa Bến Đỗ - Trả Lại Em Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Ngại Ngùng Mỹ Hạnh Bolero
Nếu Anh Đừng Hẹn Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Ngày Đá Đơm Bông Mỹ Hạnh Bolero
Màu Hoa Bí Mỹ Hạnh Bolero
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05