Trung Hậu - Hồ Quang Lộc

Tết Miền Tây Hồ Quang Lộc
Tím Buồn Bông Khế Hồ Quang Lộc
Tơ Hồng Remix Thu Trang - Hồ Quang Lộc
Chuyện Hẹn Hò Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
Yêu Em Dài Lâu Thúy Hường - Hồ Quang Lộc
Dịu Dàng Sắc Xuân Thúy Hường - Hồ Quang Lộc
Cô Thắm Về Làng Hồ Quang Lộc - Thy An
Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ Hồ Quang Lộc - Thy An
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Ngọc Thảo - Hồ Quang Lộc
Chuyến Đò Không Em Thùy Dương - Hồ Quang Lộc
Chuyện Ba Người Nhiều ca sĩ