Phạm Lực
Ba Quan Mời Trầu Bảo Ngoan - Phạm Lực
Gửi Về Quan Họ Bảo Ngoan - Phạm Lực
Tìm Em Trong Chiều Hội Lim Bảo Ngoan - Phạm Lực
Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh Bảo Ngoan - Phạm Lực
Tình Đất Phạm Lực
Về Quê Phạm Lực
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06