Phương Anh

Mùa Xuân Đầu Tiên Phương Anh - Phương Ý
Đan Áo Mùa Xuân Phương Anh - Phương Ý
Hạnh Phúc Đầu Xuân Phương Anh - Phương Ý
Hỏi Nàng Xuân Phương Anh - Phương Ý
Xuân Này Con Sẽ Về Phương Anh - Phương Ý
Tâm Sự Nàng Xuân Phương Anh - Phương Ý
Nhớ Về Một Mùa Xuân Phương Anh - Phương Ý
Chiều Xuân Xa Nhà Phương Anh - Phương Ý
Mùa Xuân Xa Quê Phương Anh - Phương Ý
Mai Em Theo Chồng Phương Anh - HamLet Trương
Ngày Xưa Anh Nói Phương Anh - Huỳnh Thật
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06