Lê Sang - Dương Hồng Loan

Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Giờ Xa Lắm Rồi Lê Sang - Dương Hồng Loan
Nhớ Về Hội Lim Lê Sang - Kim Chi
Giận Mà Thương Lê Sang - Kim Chi
Giận Nhau Một Tuần Lê Sang - Kim Chi
Hoa Trinh Nữ Lê Sang - Kim Chi
Lý Ngựa Tình Thiêng Lê Sang - Kim Chi
Màu Xanh Kỷ Niệm Lê Sang - Dương Hồng Loan
Nếu Ai Có Hỏi Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Vọng Cổ Lòng Dạ Đàn Bà Đào Vũ Thanh - Lê Sang