Phương Anh Idol - Trung Quân Idol
Hiên Ngang Đón Tết Phương Anh Idol - YunO
Tình Yêu Có Lý Phương Anh Idol - Trương Thảo Nhi
Tình Yêu Có Lý Beat Phương Anh Idol - Trương Thảo Nhi
Duyên Chị Em Lấy Phương Anh Idol
Noi Binh Yen Nhat Cover Phương Anh Idol
Hiên Ngang Đón Tết Phương Anh Idol
Bình An Beat Phương Anh Idol
Bình An Phương Anh Idol
Ngày Trôi Về Phía Cũ Trung Quân Idol - Dương Trường Giang
Thèm Trung Quân Idol