...
I Just Wanna Say (Remix) Bằng Cường
...
Anh Đang Nơi Đâu Gemini Band
...
...
...
Em Không Ngờ Gemini Band
...
Mặt Nạ Gemini Band
...
...
Xin Lỗi Tình Yêu Này Bằng Cường
...
Yêu Thật - Thật Khó Bằng Cường
...
Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc Akira Phan - Yan Nguyễn
...
Duyên tại ý trời Bằng Cường
...
Tìm Thấy Anh Gemini Band
...
Chỉ còn là ký ức Bằng Cường
...
Lần này sẽ khác Gemini Band
...
Cánh Hồng Xuân Beat Nhiều ca sĩ