Anh Thơ

Nồng Nàn Khúc Hát Tỉnh Thanh Trọng Tấn - Anh Thơ
Mùa Xuân Đi Chợ Bắc Hà Trọng Tấn - Anh Thơ
Tình Ca Tây Nguyên Anh Thơ - ploong thiết
Nghe Em Câu Hát Văn Chiều Nay Việt Hoàn - Anh Thơ
Tình Ca Mùa Xuân Anh Thơ - Lê Anh Dũng
Hãy về thăm quê em Việt Hoàn - Anh Thơ
Dáng đứng bến tre Trọng Tấn - Anh Thơ
Bắc Hà yêu thương Trọng Tấn - Anh Thơ