Hương Ngọc Vân

Thành Phố Mưa Bay (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Khóc Thầm (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Phận Tơ Tằm (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Lại Nhớ Người Yêu (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Con Đường Xưa Em Đi (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Hoa Mười Giờ (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Tấm Ảnh Ngày Xưa Hương Ngọc Vân
Yêu Người Chung Vách Hương Ngọc Vân
Thân Phận Nghèo Hương Ngọc Vân
Lưu Bút Ngày Xanh Hương Ngọc Vân