Hương Ngọc Vân

Đom Đóm Hương Ngọc Vân
Giận Anh Hương Ngọc Vân
Tấm Ảnh Không Hồn Hương Ngọc Vân
Để Quên Con Tim Hương Ngọc Vân
Trái Tim Ngục Tù Hương Ngọc Vân
Trái Tim Không Ngủ Yên Hương Ngọc Vân
Thao Thức Vì Em (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Hai Lối Mộng (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Duyên Kiếp (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Ngày Vui Qua Mau (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Cỏ Úa (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Kiếp Đỏ Đen (New Ver.) Hương Ngọc Vân