Võ Minh Lâm - Quế Trân

Nhớ Nhau Hoài (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Phương Cẩm Ngọc
Đêm Côn Đảo Đào Vũ Thanh - Quế Trân
vọng cổ Võ Minh Lâm
lý bông dừa Võ Minh Lâm
Người chị xứ dừa tân cổ Trung Hậu - Quế Trân
Cô thắm về làng Vọng cổ Kim Tử Long - Quế Trân
Trích đoạn Bến nước Ngũ Bồ 2 Võ Minh Lâm - Quế Trân
Mưa bụi 1 Chế Thanh - Quế Trân