Khánh Bình

Lk Con Đường Xưa Em Đi Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Tình Bơ Vơ Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Sài Gòn Bolero Khánh Bình
Chuyện Hoa Sim Khánh Bình
Chuyện Một Người Đi Diễm Thùy - Khánh Bình
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Giọt Buồn Không Tên Diễm Thùy - Khánh Bình
Gõ Cửa Trái Tim Khánh Bình - Lý Thu Thảo